Jimbo Datahub

Knowlogy heeft een prachtige methode ontwikkeld om informatie uit verschillende bronnen te koppelen of samen te brengen in een overkoepelende toeristische database. Met behulp van de Jimbo Hub is het mogelijk om informatie uit verschillende databases te halen en deze op te slaan in een centrale Jimbo Database. Dit betekent een duurzame oplossing voor organisaties die gebruik maken van meerdere databases of meerdere databases faciliteren en ontwikkelen.

 

Wanneer beheer en gebruik van de dataverzameling niet op langere termijn is geborgd kan deze met behulp van de Jimbo Hub ook in de toekomst worden benaderd en gebruikt. Zo gaat een oorspronkelijke investering niet verloren.

 

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de datagegevens, omdat deze door meerdere gebruikers benaderd kunnen worden. Met de Jimbo Hub kunnen gebruikers data delen. Uiteindelijk zal dit dan ook leiden tot een efficientere werkwijze in dataverzameling en -beheer.